โปร..กำจัดขี้แมลงวัน ไฝ ติ่งเนื้อ

2 ม.ค.- 30 มิ.ย. 2563 กำจัดขี้แมลงวัน ไฝ ติ่งเนื้อ จุดแรก200.- จุดต่อไป 50.- ติดต่อสอบถาม : 097 924 2522, 083 084 4264

Read more

Co2

เป็นเลเซอร์กำจัดกลุ่มเม็ดสีส่วนเกิน เช่น กระ ขี้แมลงวัน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้รับการยอมรับจากแพทย์ในหลายแขนง หลังการทำ  CO2 Laser แผลจะตกสะเก็ดหลังทำซึ่งเป็นปกติ จากนั้นสะเก็ดจะหลุดออกเองประมาณ 7-10 วัน การดูแลหลังการรักษา ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีการตกสะเก็ดห้ามแกะ ควรปล่อยให้สะเก็ดหลุดออกเอง ติดต่อสอบถาม : 097 924 2522, 083 084 4264

Read more

ไฝ ขี้แมลงวัน บอกอะไร

ในทางโหงวเฮ้ง เชื่อว่าไฝกับขี้แมลงวัน มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา โดยจุดที่ไฝขึ้นบนใบหน้าเชื่อว่าจะทำให้ไม่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั้น คือ 1. บริเวณหน้าผากด้านขวาหรือด้านซ้ายตามความเชื่อว่าหากไฝขึ้นบริเวณส่วนด้านขวาต้องรีบจี้ไฝออกทันที เพราะเป็นตำแหน่งของบิดา อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับบิดา หรือหากไฝขึ้นด้านซ้ายที่เป็นตำแหน่งกับมารดา ก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดการทะเลาะกับมารดาเช่นเดียวกัน 2. บริเวณคิ้วเชื่อว่าจะทำให้เป็นคนอารมณ์ร้าย โมโหร้าย ถ้าขึ้นกับผู้หญิงก็อาจจะทำให้ทะเลาะกับสามีบ่อยครั้ง อาจทำให้มีปัญญาชีวิตคู่ได้ 3. บริเวณจมูกหรือดั้งจมูกขอแนะนำให้รีบจี้ไฝออกทันทีเลยค่ะ เพราะทางโหงวเฮ้งถือว่าบริเวณจมูกนั้นเป็นส่วนรับทรัพย์ หากมีไฝขึ้นบริเวณนั้นก็จะทำให้มีผลต่อเงินทอง โดยจะทำให้เสียทรัพย์ง่าย

Read more