Co2

เป็นเลเซอร์กำจัดกลุ่มเม็ดสีส่วนเกิน เช่น กระ ขี้แมลงวัน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้รับการยอมรับจากแพทย์ในหลายแขนง

หลังการทำ  CO2 Laser
แผลจะตกสะเก็ดหลังทำซึ่งเป็นปกติ จากนั้นสะเก็ดจะหลุดออกเองประมาณ 7-10 วัน

การดูแลหลังการรักษา
ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีการตกสะเก็ดห้ามแกะ ควรปล่อยให้สะเก็ดหลุดออกเอง

ติดต่อสอบถาม : 083 084 4264, 089 213 3364

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *